Påminnelse om sophantering

Det är endast tillåtet att slänga hushållssopor och matavfall i sopstationen mellan Lagmansbacken 9-11 samt nere vid Lagmansbacken 2.

Större och sorterade sopor (som kartong, plast, glas mm) ska slängas i miljörummet på Lagmansbacken 1.

Det kostar bostadsrättsföreningen ca 500 000 kr om året att städa efter sopor som slängs utanför och fortsätter detta kommer avgiften för alla boenden att höjas.

Vi kommer nu att bevaka och kontrollera de personer som skräpar ner och fakturera en avgift på nästa avi.

Folkbokföring, postboxar & varningar

Det sker löpande kontroller på folkbokföringar i fastigheterna, samt kontroller på postboxarna & skötsel i husen.

Det är inte tillåtet att skriva egna namnlappar & sätta upp på sin postbox. Vill du få upp ett annat namn exempelvis en partner/sambo/barn, så kontaktar du kundtjänst på Bostadsförvaltning & bifogar ett personbevis på personen vars namn du vill få upp på brevlådan. Först efter ett godkännande så kommer vi att sätta upp namnet på insidan av din postbox, så att posten hittar rätt.

Läs informationen här.

Varningar kan exempelvis vara att man ställt föremål i trapphuset så som barnvagnar/cyklar/sopor osv. Det är inte tillåtet pga. säkerheten vid brand.
Man kan också få varning pga. störande beteende så som hög musik på nätter & nedskräpning. Att köra mot rött i garaget är också en anledning till att varningar skickas ut.

Detta görs med syftet att vi vill ha ett trevligt & lugnt område där alla kan känna sig trygga & välkomna.

Tack för att du hjälper till att följa dessa riktlinjer!

Information om coronaviruset!

1177:s hemsida hittar du information och fakta på hur du ska agera och vad som är viktigt att tänka på för att inte riskera att bli smittad eller smitta andra. Du kan även klicka här, för att ta del av 1177:s information på flera olika språk.

Information från Järva finns här

Botkyrka kommuns hemsida

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Arabiska

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Somaliska

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Tigrinja

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Sorani

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Kurmanji

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Finska

Hej kära medlemmar!

 

Som vi nämnde i föregående inlägg så har vi haft stora problem i många av våra miljörum detta pga. att vissa inte följer de regler som gäller. Kameror i samtliga miljörum som är i drift och i början av nästa veckan kommer man enbart komma in i miljörummen med taggen. Det kommer alltså inte längre att fungera med er nyckel.  (se bifogad bild)

 

Sköter man inte de regler som gäller i miljörummen så kommer man bli debiterad för den extra kostnaden som föreningen får. Det är inte meningen att det ska bli en förhöjd avgift pga. att vissa inte kan hålla sig till dessa enkla regler.

 

Vi har märkt att vissa entrédörrar står öppna under en längre tid, misstänker att detta är för att alla medlemmar ej har förstått hur denna nya dörrarm fungerar. Kortfattat är det så att när man har öppnat dörren till ca 90grader så stannar den där tills man manuellt stänger den. (se bifogad bild) och informera gärna era grannar om detta.

 

Kommer att sättas upp lappar på samtliga dörrar med en enklare illustration på hur detta fungerar.

 

Under sommaren så är det mindre aktivitet generellt då många är på semester vilket innebär att det kan dröja med återkoppling på ärenden.

 

Trygghetsjouren har haft en hel del utryckningar som har visat sig vara onödiga det vill säga inga riktiga störningar eller risker för boendes trygghet. Styrelsen har därmed bestämt att avsluta trygghetsjouren. Framleddes kan ni kontakta polisen alternativt att ni mailar styrelsen med konkreta ärenden med bilder/filmer/ljudinspelningar adress och lägenhetsnummer på den som stör eller bryter mot ordningsreglerna.  Utan konkreta bevis kan inte styrelsen agera så vi undanber er att inkomma med klagomål som saknar bevis.

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar

 

Styrelsen