ORDNINGSREGLER

Grattis, du har blivit medlem i en bostadsrättförening! Det betyder att du och de andra medlemmarna i föreningen äger huset tillsammans.

Tänk därför på att vara rädd om och vårda både din egen lägenhet och husets gemensamma utrymmen. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla medlemmar gemensamt.

Följ reglerna nedan, så kommer alla i huset att trivas!

Vad händer om reglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om den boende ska få bo kvar. Styrelsen måste då först rikta en skriftlig uppmaning till den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om den boende trots flera uppmaningar inte följer reglerna kan det bli fråga om att behöva flytta ut.

Trapphus och entréer

Det är förbjudet att ställa sopor i trapphuset. Inte heller privata föremål som cyklar, barnvagnar och skor får lämnas vid entréer, trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Rum specifikt avsedda för förvaring av cyklar, barnvagnar och rullstolar finns i huset. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.

Störande ljud och musik

Visa hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Tänk på att det är oftast mer lyhört i lägenheter än du tror. Störande ljud (t ex att borra i väggarna, hög musik etc.) bör undvikas efter klockan 22.00 fram till kl. 07:00. Använd heller inte tvätt- och torkmaskinen mellan dessa tider.

Störande grannar

Om du störs av ljud från grannen ska du först ringa på och tala vänligt med personen i fråga. Hjälper inte detta, eller om det är omöjligt att lokalisera varifrån störningarna kommer, kontakta Bostadsförvaltning. Om störningen är allvarlig och akut ska du kontakta störningsjour. Du hittar alla kontaktuppgifter under fliken Kontakt.

Lås

Det är inte tillåtet att byta lås på sin ytterdörr till ett annat låssystem än det befintliga.

Sopor

För allas trivsel och för att hålla god ekonomi i föreningen, sortera dina sopor enligt anvisningarna i husets miljörum. Större grovsopor som t.ex. möbler får inte lämnas i miljörummet utan måste slängas på en återvinningscentral.

Balkonger

Balkonger får inte användas för:

a) permanent förvaring av sådant som inte hör till normal balkongmöblering.

b) skakning av mattor, sängkläder m.m. i större omfattning.

c) grillning.

Det är heller inte tillåtet att glasa in sin balkong.

Rökning

Rökning är förbjudet i föreningens samtliga gemensamma utrymmen. Det är heller inte tillåtet att kasta ut fimpar från sin balkong så att de kan blåsa in till grannen under eller bredvid (brandfara).

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand kräver styrelsens godkännande. Läs mer under Praktisk information.

Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldiga att övervaka så dessa inte stör eller förorenar i huset och dess omgivningar. Husdjur får transporteras kopplade, men inte rastas eller gå lösa.

Paraboler

Det är inte tillåtet att fästa paraboler på fastighetens väggar, eller någon form av anordning på balkongen.
Den boende som sätter upp parabol kommer ombes att ta ner den.

Avlopp

För att undvika stopp i avloppsrören får endast toalettpapper spolas ned i toaletten. Rensning av stopp orsakat av att annat spolats ned (t.ex. pappershanddukar, kattsand, tops och sanitetsartiklar) får den boende själv betala.

Underhåll av lägenheten

Varje boende ansvarar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande utrymmen, såsom lägenhetsförråd, i gott skick.

Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster samt lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Om något går sönder är det ditt ansvar att se till att det repareras. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll av radioter än målning av dessa.

Bostadsrättshavaren svarar inte heller för reparation av ventilationskanaler eller ledning för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten.

Är din lägenhet försedd med balkong, terrass eller uteplats är det ditt ansvar att sköta renhållning och snöskottning av detta utrymme.

Förändringar i lägenheten

Du får göra mindre förändringar i din lägenhet. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Väsentliga förändringar kräver dock styrelsens tillstånd.

Med väsentliga förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Som väsentlig förändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov. Det åligger bostadsrättshavaren att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan.

Läs mer under Renovering.