KONTAKT

Vid frågor som rör ditt boende, kontakta alltid Bostadsförvaltning i första hand. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter.

Bostadsförvaltning – Kundtjänst och felanmälan

Brf Tingshöjden har anlitat Bostadsförvaltning som teknisk och ekonomisk förvaltare. Till Bostadsförvaltning kan du vända dig vid frågor som rör det mesta kring ditt boende.

Bostadsförvaltning Kundtjänst

Kontakta Bostadsförvaltnings kundtjänst vid frågor om andrahandsuthyrning, medlemsärenden, överlåtelser, panter, hyror och avgifter, uthyrning av parkeringsplatser och garage, nycklar m.m.

E-post:     Fyll i formuläret på Bostadsförvaltnings hemsida
Tel:             08 – 515 100 02

Telefontider Kundtjänst:
Måndag–torsdag        09.00–11.00

Felanmälan dagtid (Bostadsförvaltning)

Vid fel kring allt som är av teknisk funktionalitet i fastigheten.

E-post:     Fyll i formuläret på Bostadsförvaltnings hemsida

Besöksadress Bostadsförvaltning

Tallvägen 2, 151 02 Södertälje

Telefontider:
Måndag–torsdag     09.00–11.00

Fastighetsjour

Kontakta Securitas fastighetsjour om något är akut fel med din lägenhet under icke-ordinarie tid. T ex vattenläckage, elavbrott etc.

Vid brand, olycksfall och liknande, kontakta alltid 112.

Securitas fastighetsjour
Tel: 08-65 76 470

Störningsjour

Brandkår, polis, ambulans
112

Styrelsen

Innan du kontaktar styrelsen
Läs först igenom informationen på denna hemsida noggrant. Du hittar här svar på de flesta frågor som rör ditt boende.

Vänligen ange alltid din adress och ditt lägenhetsnummer när du kontaktar styrelsen.

Mejladress
info@brftingshojden.se

Vanlig handläggningstid för inkommna mejl är 35 arbetsdagar.

Postadress
Bostadsförvaltning  Sverige AB
Box 2010
151 02 Södertälje