KONTAKT

BRF Tingshöjden har anlitat Bostadsförvaltning som teknisk och ekonomisk förvaltare. Vid frågor som rör ditt boende, kontakta alltid Bostadsförvaltning i första hand.

Bostadsförvaltning – kundtjänst

Kontakta Bostadsförvaltnings kundtjänst vid frågor om andrahandsuthyrning, medlemsärenden, överlåtelser, panter, hyror och avgifter, uthyrning av parkeringsplatser och garage, nycklar m.m.

E-post: Formulär på bostadsförvaltnings webbsida
Tel: 08 – 515 100 02

Telefontider kundtjänst
Måndag-torsdag 09.00–11.00

Bostadsförvaltning – felanmälan

Vid fel kring allt som är av teknisk funktionalitet i fastigheten.

E-post: Formulär på Bostadsförvaltnings webbsida
Tel: 08 – 515 100 02

Telefontider felanmälan
Måndag-torsdag 09.00–11.00

Fastighetsjour

Kontakta Securitas fastighetsjour om något är akut fel med din lägenhet under icke-ordinarie tid. T ex vattenläckage, elavbrott etc.

Vid brand, olycksfall och liknande, kontakta alltid 112.

Securitas fastighetsjour
Tel: 08-65 76 470

Trygghetsjour

Störs du av stökiga grannar, hög musik eller bråk? I första hand ska du alltid själv kontakta den som stör. Om störningen inte upphör eller ifall du inte kan/vill kontakta den som stör, ring trygghetsjouren. Vid misstanke om pågående brott, ring 112.

Varje utryckning kostar 1500-2000 kr. I praktiken gäller följande:

  • En anmäld störning bekostas av föreningen
    Det vill säga att den anmälande inte betalar för denna kostnad. Men föreningen kan komma att debitera den som missbrukar tjänsten.
  • Debitering av den störande
    En konstaterad störning kan komma att debiteras den störande.
  • Anonymitet och trygghet
    Din anmälan behandlas anonymt av trygghetsjouren och ingen information om vem som kontaktat dem lämnas ut till den störande. Däremot måste du uppge namn, adress och telefonnummer samt vad det är för typ av störning som pågår för att trygghetsjouren ska kunna behandla ärendet. Om Avarn Securitys larmcentral anser att en utryckning inte är nödvändig, kommer detta inte att ske.

Avarn Security trygghetsjour
Tel: 010-210 94 63
Telefontid: Alla dagar kl 22-06

Styrelsen

Innan du kontaktar styrelsen

Läs först igenom informationen på denna hemsida noggrant. Du hittar här svar på de flesta frågor som rör ditt boende.

Vänligen ange alltid din adress och ditt lägenhetsnummer när du kontaktar styrelsen. Vanlig handläggningstid för inkommna mejl är 3–5 arbetsdagar.

E-post: info@brftingshojden.se