Det senaste från styrelsen

Hej Tingshöjdare, 

Hoppas ni haft en fin sommar hittills och njutit av värmen! Vi vill börja med att tacka alla medlemmar som kom på föreningens årsstämma. Det glädjer oss att se att fler och fler engagerar sig. Vi vill också ge ett stort tack till Sanna Memarzadeh och Cecilia Sundqvist för deras engagemang och tid i styrelsen och välkomnar Rosanna Hybbinette som ny husombudsansvarig. För er som inte kunde närvara på årsstämman, finns protokoll att läsa under Föreningsstämma.

Kvartalet i kort

 • Varningar
  24 varningar har gått ut till medlemmar för uppsättning av egen namnlapp vid postboxar, olovlig andrahandsuthyrning, att de inte är folkbokförda vid adressen, mild nedskräpning med mera.
 • Avgifter för otillåtet skräp och avfall
  6 personer har blivit fakturerade då de slängt otillåtet avfall och annat som inte får kastas i miljörummet, sopstationen mellan Lagmansbacken 9-11 och andra gemensamma utrymmen.
 • Föreningsstämman
  Den 14 juni hade vi föreningsstämman i Folkets hus Hallunda och var väldigt glada över att se att fler och fler medlemmar närvarar på mötena. Vi gick igenom årsredovisningen och presenterade nytt förslag på stadgar. För att nya stadgar ska träda i kraft, krävs det att det röstas igenom under två stämmor. Vi kommer därför att återkomma i höst med kallelse för extrainsatt föreningsstämma. Ny styrelse har röstats fram och styrelsens arvode har nu minskat med 3,5 prisbasbelopp för att få ner kostnaderna i föreningen.
 • Ökad säkerhet i förrådsutrymmena
  Nu är arbetet klart och förrådsutrymmena har förstärkts med galler runt varje förråd. Tillsammans med kameran är nu säkerheten på topp!
 • Husombud
  Rosanna i styrelsen är vår nya husombudsansvarig och det flyter på fint men eftersöker forfarande husombud för Lagmansbacken 3 och Lagmansbacken 5. Är du intresserad? Mejla ditt intresse till husombudsansvarig@brftingshojden.se.
 • Sopstationen vid Lagmansbacken 9-11
  Nytt kamerasystem är uppe och vi är helt i chock över hur vissa medlemmar skräpar ner och slänger otillåtet avfall vid sopstationen. Vi har dock under den korta tid som kameran varit i gång anmält flera medlemmar som skräpat ner och några debiteringar har även gått till medlemmar i grannföreningen. Det är oerhört viktigt att vi hjälpts åt och säger till ifall vi ser folk som inte sköter sig. Vi har även haft Anticimex på besök som lagt ut fällor och fyllt råtthålen med hönsnät. De kommer även på återbesök under juli. Nu gäller det att vi skärper oss med nedskräpningen så att inte kommer fler råttor!

Reparation och underhåll

Vår fastighetstekniker Dalmar (från Bostadsförvaltning) jobbar på som vanligt. Varje vecka har han rondering i husen och tar hand om det mesta stök vi tyvärr lämnar efter oss.

Ett axplock av det som skötts under kvartalet:

 • Nytt handtag till Lagmansbacken 7 har installerats då den gamla hade slitits loss.
 • Satt upp skyltar om hundrastningsförbud vid innergårdarna.
 • Reparerat en av dörrarna till garaget då någon hade mixtrat med den så den inte gick i lås.
 • Ordnat så att den lilla grinden vid sidan om sopstation nu är låst så grannarna på entréplan slipper onödigt spring.
 • Service av avgasare, filterbyte i trapphusen och kört bort elavfall från miljörummet.
 • Plockat bort skräp som stått i trapphusen, mängder av tidningar som folk slängt på golvet i entréerna, tvättat bort klotter och pillat bort papper/skräp från dörrlås.
 • Pågående arbete att reparera portdörren till Lagmansbacken 3 då den sjunkit ner och låter fruktansvärt när man öppnar/stänger.

Ekonomisk översikt

På grund av semestertider har vi tyvärr inte fått in alla siffror från juni men utifrån de siffror vi har bedömer styrelsen läget som gult (varning) baserat på:

 • Osäkerhet kring ränteutvecklingen
  Räntorna fortsätter att stiga och det indikeras av marknaden att det nuvarande ränteläget är vad vi kan förvänta oss framöver. Med andra ord kan vi alltså inte räkna med att räntan kommer att sjunka särskilt mycket.
 • Inflationen
  Inflationens ökningstakt minskar nu men den svaga svenska kronan fortsätter att driva inflation på den svenska marknaden.
 • Risken för höga kostnader för reparation och underhåll
  Vi har inte riktigt fått ned kostnaderna till den nivån vi önskar.

Intäkter

De intäkter föreningen har, kommer ifrån medlemmarnas bostadsavgifter samt hyra och debitering av el för lokalhyresgäster. Den senaste genomförda höjningen av bostadsavgiften kommer nu kunna följa de ökande räntekostnaderna av det lån som bundits om i början på juni.

Kostnader

För att förklara posterna lite, kan vi nämna att FastighetsskötselEnergi, vatten och renhållning samt Lån och amorteringar är de poster vi tyvärr inte kan göra så mycket åt. 

Fastighetsskötsel

Vi har lyckats hålla tillbaka kostnader för renhållning och städning men vi har samtidigt drabbats av ökade kostnader för reparationer och underhåll. Detta gäller framför allt entrédörrar och hissarna.

Energi, vatten och renhållning

Utfallet av energi, vatten och renhållning har minskat i jämförelse med början av året men en viktig och intressant skillnad är att kostnaden för elen för första halvåret är 50% högre motsvarande period 2022.

Lån och amortering

Med tanke på hur ränteläget utvecklar sig vågar vi påstå att föreningen inte kommer ta täckning för de ökande räntekostnaderna som väntar när det största lånet på 190 miljoner ska omförhandlas om drygt ett år. Av det skälet finns det anledning att förbereda sig på en höjning av bostadsavgifterna till årsskiftet.

Reparation och underhåll

Denna kostnad innefattar bland annat reparation av dörrar och lås som förstörts, sanering av klotter, hantering av felsorterade sopor och avfall, tidningar slängda i entréerna men också kostnaden för att ha säkerhetsrondering under nätterna, trygghetsjouren, hissreparationer mm.

Som det ser ut idag, sliter vi alldeles hårt på våra hissar och dörrar. Vi behöver hjälpas åt att hålla hissarna rena från grus och skräp och låta bli att stoppa papper i låsen till entrédörrarna. Vi måste vara rädda om våra gemensamma utrymmen.

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen

Rulla till toppen