Kallelse till extrainsatt föreningsstämma

Datum/tid

25 oktober 2023
Kl 18.30-19.30

Plats

Folkets hus Hallunda, Hugin
Borgvägen 1 (T-bana Hallunda)

BRF Tingshöjden kallar samtliga medlemmar till årets extrainsatt föreningsstämma. Styrelsen vill utföra stadgarändringar och för att utföra stadgarändrar krävs det att medlemmarna röstar igenom detta vid två föreningsstämmor. Stadgarändringarna röstades igenom första gången under ordinarie föreningsstämma 14 juni 2023. Under den extrainsatta föreningsstämman kommer inget annat att diskuteras.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Val av ordförande vid stämman
  5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
  6. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
  7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  8. Genomgång och röstning av nya stadgar
  9. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!

BRF Tingshöjdens styrelse

Bilagor

Förslag på ny stadgar [PDF]

Rulla till toppen