Kallelse till extra föreningsstämma

__________________________________________________

Tid:     måndag den 8 juli klockan 14.00

 PlatsTitanias platskontor, Kumla gårdsväg 18, Norsborg

 

 

Omid Amin kommer att sluta på Titania och i styrelsen för bostadsrättsföreningen.  Tanken är att i stället välja in Anton Glemme i styrelsen samt ny suppleant.

 

Det är inte obligatoriskt att du kommer till denna stämma. Inget annat kommer att diskuteras på mötet.

 

DAGORDNING

 

  1. Stämmans öppnande.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Val av ordförande vid stämman.
  4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
  5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
  7. Fastställande av röstlängd.
  8. Val av styrelseledamot och suppleant
  9. Stämmans avslutande.

 

 

Stockholm 2019-06-24

 

Styrelsen för

Bostadsrättsföreningen Tingshöjden

Garaget

Hej kära medlemmar,

Som många av er märkt så har garageporten tyvärr inte fungerat som önskat sedan invigningen.
Detta beror på ett mjukvarufel i passagesystemet från leverantören och vi har ständigt jobbat med lösningar sedan invigningen som tidvis har fungerat, men som inte håller måttet.

Lösningen är nu att vi byter leverantör av passagesystemet omgående, tills dess kommer vi se till att garageporten öppnar genom att man åker fram med bilen på öppningsslingan som sitter i marken, och inväntar grönt ljus innan passage.
Därför är det väldigt viktigt att ni ser till att obehöriga inte tar sig in i garaget under övergångstiden.

Då detta fel ligger hos leverantören kommer dem även att kompensera alla hyresgäster med 2 veckors avdrag på nästkommande hyresavi som HSB kommer att justera, ni behöver inte vidta några åtgärder för detta.

Vid problem med garageporten i fortsättningen ska ni kontakta Hörmann på jourtelefon 010-19 00 200

Vi beklagar detta och ser fram emot en fungerande lösning snarast möjligt.

Styrelsen

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Lördag den 13 oktober, klockan 12.00

Plats: Folkets hus Hallunda, Borgvägen 1 (T-bana Hallunda)

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens årsredovisning.
9. Revisorns berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Arvode åt styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och medlemsmotioner.
18. Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Stockholm 2018-09-11
Styrelsen för
Bostadsrättsföreningen Tingshöjden

Föreningens årsredovisning finns på föreningens hemsida (brftingshojden.se/arsredovisning)