Information om coronaviruset!

1177:s hemsida hittar du information och fakta på hur du ska agera och vad som är viktigt att tänka på för att inte riskera att bli smittad eller smitta andra. Du kan även klicka här, för att ta del av 1177:s information på flera olika språk.

Information från Järva finns här

Botkyrka kommuns hemsida

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Arabiska

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Somaliska

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Tigrinja

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Sorani

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Kurmanji

Folkhälsomyndighetens information om Corona på – Finska

Hej kära medlemmar!

 

Som vi nämnde i föregående inlägg så har vi haft stora problem i många av våra miljörum detta pga. att vissa inte följer de regler som gäller. Kameror i samtliga miljörum som är i drift och i början av nästa veckan kommer man enbart komma in i miljörummen med taggen. Det kommer alltså inte längre att fungera med er nyckel.  (se bifogad bild)

 

Sköter man inte de regler som gäller i miljörummen så kommer man bli debiterad för den extra kostnaden som föreningen får. Det är inte meningen att det ska bli en förhöjd avgift pga. att vissa inte kan hålla sig till dessa enkla regler.

 

Vi har märkt att vissa entrédörrar står öppna under en längre tid, misstänker att detta är för att alla medlemmar ej har förstått hur denna nya dörrarm fungerar. Kortfattat är det så att när man har öppnat dörren till ca 90grader så stannar den där tills man manuellt stänger den. (se bifogad bild) och informera gärna era grannar om detta.

 

Kommer att sättas upp lappar på samtliga dörrar med en enklare illustration på hur detta fungerar.

 

Under sommaren så är det mindre aktivitet generellt då många är på semester vilket innebär att det kan dröja med återkoppling på ärenden.

 

Trygghetsjouren har haft en hel del utryckningar som har visat sig vara onödiga det vill säga inga riktiga störningar eller risker för boendes trygghet. Styrelsen har därmed bestämt att avsluta trygghetsjouren. Framleddes kan ni kontakta polisen alternativt att ni mailar styrelsen med konkreta ärenden med bilder/filmer/ljudinspelningar adress och lägenhetsnummer på den som stör eller bryter mot ordningsreglerna.  Utan konkreta bevis kan inte styrelsen agera så vi undanber er att inkomma med klagomål som saknar bevis.

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar

 

Styrelsen

 

Kallelse till extra föreningsstämma

__________________________________________________

Tid:     måndag den 8 juli klockan 14.00

 PlatsTitanias platskontor, Kumla gårdsväg 18, Norsborg

 

 

Omid Amin kommer att sluta på Titania och i styrelsen för bostadsrättsföreningen.  Tanken är att i stället välja in Anton Glemme i styrelsen samt ny suppleant.

 

Det är inte obligatoriskt att du kommer till denna stämma. Inget annat kommer att diskuteras på mötet.

 

DAGORDNING

 

  1. Stämmans öppnande.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Val av ordförande vid stämman.
  4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
  5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
  7. Fastställande av röstlängd.
  8. Val av styrelseledamot och suppleant
  9. Stämmans avslutande.

 

 

Stockholm 2019-06-24

 

Styrelsen för

Bostadsrättsföreningen Tingshöjden

Garaget

Hej kära medlemmar,

Som många av er märkt så har garageporten tyvärr inte fungerat som önskat sedan invigningen.
Detta beror på ett mjukvarufel i passagesystemet från leverantören och vi har ständigt jobbat med lösningar sedan invigningen som tidvis har fungerat, men som inte håller måttet.

Lösningen är nu att vi byter leverantör av passagesystemet omgående, tills dess kommer vi se till att garageporten öppnar genom att man åker fram med bilen på öppningsslingan som sitter i marken, och inväntar grönt ljus innan passage.
Därför är det väldigt viktigt att ni ser till att obehöriga inte tar sig in i garaget under övergångstiden.

Då detta fel ligger hos leverantören kommer dem även att kompensera alla hyresgäster med 2 veckors avdrag på nästkommande hyresavi som HSB kommer att justera, ni behöver inte vidta några åtgärder för detta.

Vid problem med garageporten i fortsättningen ska ni kontakta Hörmann på jourtelefon 010-19 00 200

Vi beklagar detta och ser fram emot en fungerande lösning snarast möjligt.

Styrelsen