Tips till dig som vill skriva en motion till årsstämman

Du som är medlem i BRF Tingshöjden har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman. Motion är ett förslag till beslut från en eller flera medlemmar som behandlas under årsstämman. Alla medlemmar är inbjudna till stämman och har rätt att vara med och fatta beslut. Motioner är oerhört viktiga för en levande förening och är ett sätt för medlemmar att vara med och påverka.

Att skriva en motion är inte svårt. Det gäller att vara kort och koncis och vara tydlig med vad man vill uppnå.

Så skriver du en motion

  1. Skriv en tydlig och informativ rubrik i ämnesraden om vad ärendet handlar om
  2. Ange ditt namn och lägenhetsnummer
  3. Beskriv anledningen till att motionen behöver ställas och relevant bakgrundsfakta
  4. Beskriv problemet och varför det finns ett behov att lösa frågan och eventuella hinder/problem
  5. Avrunda med att själv föreslå ett beslut som du tycker ska tas under årsstämman
  6. Mejla till info@brftingshojden.se senast den 30 mars

Styrelsen ger ett utlåtande om varje motion under årsstämman och alla som är röstberättigade och närvarande fattar beslut om bifall eller avslag för varje motion.