Det senaste från styrelsen

Hej kära Tingshöjdare!

Som ni säkert redan vet är vi en helt ny styrelse sedan oktober 2020. Stor del av tiden fram till nu har ägnats åt överlämning, lära oss om föreningens arbete och rutiner samt tagit oss an en hel del oavklarat arbete från Titania som vi fick på våra axlar. Vi har dock kavlat upp våra ärmar och är full igång med att hjälpa föreningen på alla sätt vi kan!

Ett av våra mål är att kunna vara mer öppna i kommunikationen än tidigare interimsstyrelse varit. Vi har därför beslutat oss för att gå ut med en uppdatering varje kvartal här på webbsidan om vad vi i styrelsen har arbetat med och vad vi planerar för i framtiden.

Några av de åtgärder som styrelsen har utfört

 • Tagit bort portkoder i samtliga hus
  Detta har vi avskaffat för att minska risk för att obehöriga tar sig in och skräpar ner.
 • Bytt luckorna på sopkärlen för matavfall och hushållssopor
  Luckorna byttes ut för att göra det svårare att få ner större föremål i sopkärlen.
 • Fått bekräftad servicedag från Botkyrka kommun
  Onsdagar är servicedag för Lagmansbacken då kommunen utför städning/snöröjning. Då råder parkeringsförbud.
 • Löst problemet med kyla i lägenheter
  Vi hade problem med sänkt lufttryck från undercentralen vilket ledde till att några hushåll fick sjunkande temperatur i lägenheterna. Detta har nu Bostadsförvaltning åtgärdat.
 • Påbörjade aktivt arbete att minska olaga andrahand
  Bostadsförvaltning har hjälpt styrelsen med olika insatser för att försvåra olovlig andrahandsuthyrning.
 • Nytt parkeringsbolag
  Vi har avtal med nytt parkeringsbolag som sköter hantering av felparkerade fordon i garaget. Vi har även fått en ny parkeringsvakt från kommunen för parkeringen längs Lagmansbacken.
 • Skyltar för rökförbud och askkoppar
  Askkoppar för utomhusbruk kommer att monteras till höger om varje hus. Rökförbudsskyltar kommer att monteras vid de hus som tidigare saknat dessa.
 • Installerat trygghetskameror i dialog med polisen
  Trygghetskameror installerades vid sopkärlen mellan Lagmansbacken 9-11, miljörummet och entréplan i varje hus för att motverka inbrott och skadegörelse.
 • Genomfört systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Några punkter från styrelsens pågående arbete

 • Planering för ombyggnation av sopkärlen
  Vi håller i dagsläget på att planera för en ombyggnation av sopkärlen mellan Lagmansbacken 9-11, för att förhoppningsvis få bukt med nedskräpningen.
 • Byggnation av förrådsutrymmen
  Vi håller på att bygga extra förrådsutrymmen till medlemmar som är intresserade.
 • Utreder möjligheten för fler parkeringsplatser
  Vi har en dialog med kommunen angående parkering på Lagmansbacken, att optimera ytan på gatan för att få till 3-4 extra parkeringsplatser.
 • Störningsjour
  Vi har i dagsläget enbart fastighetsjour men vi tittar nu på möjligheten att ta in vaktbolag som kan sköta en störningsjour, för att vi som medlemmar ska känna oss trygga.  
 • Införande av husombud
  Vi planerar för införandet av husombud som medlemmar kan vända sig till med allmänna frågor och synpunkter.
 • Uppdatering av webbsidan och tydligare kommunikation i Facebook-gruppen
  Just nu får vi hjälp av en medlem att göra föreningens webbsida mer användarvänlig och kommunicera nyheter kontinuerligt via vår Facebook-grupp.
  Bli medlem i BRF Tingshöjdens FB-grupp
 • Förberedelse av valberedningen inför årets föreningsstämma
 • Budgetarbete för 2021 samt underhållsplan

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.  

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen