Snörröjning och halkbekämpning

Det har varit en del frågor om snöröjning och halkbekämpning. Vi vill därför informera om vad som gäller för detta. Botkyrka kommun ansvarar för snörröjning och sandning. När det är halt sandas både vanliga vägar, gång- och cykelvägar och torg.

Om du upplever att det allt för ofta är osandat på någon specifik plats eller inte tycker att de håller vad de utlovar, kan du skicka en felanmälan till dem.

Mer info och felanmälan på Botkyrka kommuns webbsida

Städning under vintern

Bostadsförvaltning städar trapphusen en gång/vecka. Nu under vintertid städas det en extra gång i veckan i entréerna för att minska smuts och snöslask.