Det senaste från styrelsen

Hej kära Tingshöjdare!

Nu har det gått över tre månader sedan det nya året började och även dags för en liten summering av vad vi i styrelsen arbetat med det senaste kvartalet och vad vi planerar för framöver.

Några av de åtgärder som vi i styrelsen har utfört

 • Trygghetsjour och ronderande bevakning
  Vi har anlitat Avarn Security som sköter ronderande bevakning i bostadsområdet samt trygghetsjour för oss medlemmar att kontakta när behovet uppstår.
 • Brftingshojden.se 2.0
  Vi har fått hjälp med att uppdatera vår webbsida. All information är uppdaterad och sidan har fått sig ett ansiktslyft med sökfunktion, tydligare nyhetsinlägg på startsidan samt en samlad överblick över all boendeinformation. Nu finns förhoppningsvis svar på de flesta frågorna uppe, annars är det bara att mejla oss så ser vi till att informationen uppdateras.
 • Rensning och städning av styrelserummet

Pågående arbete

 • Planering för ombyggnation av sopkärlen
  Vi håller i dagsläget på att planera för en ombyggnation av sopkärlen mellan Lagmansbacken 9-11, för att förhoppningsvis få bukt med nedskräpningen.
 • Byggnation av förrådsutrymmen
  Letandet efter byggfirma och planering inför att bygga extra förrådsutrymmen fortsätter, till medlemmar som är intresserade.
 • Rutiner för sopsortering i miljörummet
  Vi har en pågående diskussion med SRV om att förbättra rutiner och schema för hämtning av sopor i miljörummet.  
 • Utreder möjligheten för fler parkeringsplatser
  Vi har en pågående dialog med kommunen angående parkering på Lagmansbacken, att optimera ytan på gatan för att få till 3-4 extra parkeringsplatser.
 • Anslagstavla i hissarna
  Montering av anslagstavlor kommer att ske i varje hiss, där vi kan få upp viktig information till medlemmar.
 • Införande av husombud
  Vi planerar för införandet av husombud som medlemmar kan vända sig till med allmänna frågor och synpunkter. Husombud utses under årsstämman.
 • Förberedelse av årsredovisning
  Vi sammanställer och förbereder information för årsredovisning av 2020.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.  

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen

Rulla till toppen