Sopstationen Lagmansbacken 9-11

Vi vill informera att galler och grind byggts klart och taggsystem är installerat. Vid denna sopstation slänger vi enbart matavfall och restavfall/hushållssopor. Du använder samma bricka som till din port. När du blippar ska du sätta brickan framför mitten av kodplattan.

Ställ inte era sopor utanför kärlen

Det är inte tillåtet att ställa sopor utanför sopkärlen. Detta medför ohyra, som råttor och insekter.

Miljörum för kartong, metall, glas m.m.

Miljörummet för grovsopor (som kartong/metall/glas m.m.) finns längst ner på gatan, bakom Tingstorget 1. Dörren är märkt med skylten Miljörum. Du använder samma bricka som till din port.

De som inte sköter sig kommer att få en varning och bli fakturerade kostnaden för bortforsling + 619 kr i administrativa kostnader som läggs på bostadsavgiften.