Elstödet

Vi har fått in många frågor från medlemmar om elstödet som i dagsläget betalas ut via Försäkringskassan till privatpersoner som står som ägare på sina el-abonnemang. Brf Tingshöjden har gemensamt elnätsavtal och därför har inte våra medlemmar egna el-abonnemang.

Bostadsrättsföreningar är rent juridiskt sett ekonomiska föreningar, vilket är en bolagsform. Regeringen har skickat förslag till EU-kommissionen om elstöd till bolag. Om EU-kommissionen godkänner regeringens ansökan, kommer bolag kunna börja ansöka om elstöd från och med 30 maj 2023. Hur lång tid det kommer ta att få svar på ansökan eller om vi ens blir beviljade, kan ingen svara på.

Om föreningen får elstödet

Bostadsrättsföreningen kan välja att antingen:

  • behålla elstödet
  • föra vidare elstödet till respektive medlem
  • rabattera framtida elkostnader motsvarande elstödet

Styrelsen har tittat närmre på de två sista alternativen men efter att ha hört oss för med Bostadsförvaltning om hur mycket arbete det blir att korrekt beräkna och betala ut varje medlems elstöd, kommer kostnaderna för detta arbete bli väldigt höga. Det kan därför vara bättre att låta elstödet tillfalla föreningens medlemmar som kollektiv istället.

Efter att ha granskat föreningens ökade kostnader för el och energi under 2022 tillsammans med att kostnaderna bedöms bli höga för att administrera elstöd till varje medlem, har styrelsen beslutat att låta ett eventuellt elstöd gå tillbaka till föreningen. Pengarna kommer i så fall att användas till att amortera på lån samt till att betala för reperationer och underhåll.

Mer information om elstödet
Regeringens pressmeddelande

Med vänlig hälsning,

Styrelsen