Information om avgiftshöjning

Från juni 2023 kommer bostadsavgiften att höjas med 15%. Detta på grund av ökade räntekostnader på ett av föreningens banklån vars bindningstid löper ut i sommar.

Vi har full förståelse för att dessa nyheter oroar er medlemmar. Vi hoppas att ni har förståelse för styrelsens resonemang kring varför man anser att det är viktigt att höja avgifterna. Föreningen har lån för uppförandet av byggnaderna. Dessa lån ligger på strax över 290 miljoner. Lånesumman är fördelad på fyra lån av olika storlekar och bindningstider. Sedan föreningens grundande har dessa lån satts upp efter hur läget såg ut just då. Vi har gynnats av den fasta räntan och vi har kunnat skydda oss genom de olika bindningstiderna.

Ett av dessa banklån, som ligger på 46 miljoner, har en bindningstid som löper ut sista maj 2023. Vi har varit bundna till ca 1,3% ränta. Idag är ränteläget helt annorlunda. Lägsta ränta som vi har erbjudits har legat på strax över 4%. Styrelsen beslutade att godkänna bankens erbjudande på 4.15% ränta med bindningstid på tre år. Denna räntehöjning innebär en ökad kostnad för lån som föreningen inte har täckning för i dagsläget. Bostadsavgiften idag, täcker helt enkelt inte dessa kostnader. För att föreningen ska kunna betala sina utgifter, måste medlemsavgifterna höjas. Syftet med avgiftshöjningen är att täcka räntejusteringen.

I tillägg till räntehöjningen behöver föreningen också höja sin amortering, från dagens 0,3% till 1%, som är bankens tydliga rekommendation för att föreningen ska kunna vara kvar som låntagare. Under nästa år kommer även bindningstiden för föreningens största lån att löpa ut och kommer att innebära ytterligare kostnader. Denna avgiftshöjning omfattar inte kommande ökning i amortering eller framtida eventuella räntehöjningar. Styrelsen jobbar för att balansera prognosen för kostnadsutvecklingen med att hålla avgifter så anpassade som möjligt. Vi vill påminna att vi inte har något intresse av att höja medlemsavgiften i annat syfte, föreningen är inte vinstdrivande. Så för att kompensera för ytterligare ränteökningar samt för att kunna öka amorteringen, förvarnar styrelsen er medlemmar redan nu, om att ytterligare justeringar mot årets slut kan komma att bli nödvändiga.

Vad går min bostadsavgift till?

För er medlemmar som är nyfikna över vad era bostadsavgifter går till, har vi sammanställt ett diagram för att förtydliga detta. Andelarna är beräknade efter avgiftshöjningen och på en inflation på 9,5%. Några av de beskrivna kostnaderna är svåra att påverka, exempelvis ränta/amortering och energikostnader. Men något vi kollektivt kan påverka, är faktiskt kostnaderna för renhållning och delar av reparation och underhåll. Föreningen behöver tillsammans hjälpas åt att bli bättre på att sopsortera enligt reglerna och hålla rent. Vi behöver också förstå att vi alla har ett ansvar att tillsammans sköta om våra gemensamma utrymmen, inte bara för att hålla onödiga kostnader nere, utan även för vi ska trivas och må bra.

Under de kommande kvartalsbreven kommer vi att presentera prognos för föreningens ekonomi och förtydliga delar av föreningens kostnader, för transparens och ökad förståelse.

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen

Rulla till toppen