Det senaste från styrelsen

God fortsättning, Tingshöjdare!

Vi i styrelsen hoppas att ni haft en fantastisk start på det nya året. 2023 är här och med detta även nya krafttag. Det är även dags för oss i styrelsen att summera lite vad vi arbetat med det senaste kvartalet.

Några av de åtgärder som vi i styrelsen har utfört

 • Under budgetarbetet och ekonomiska planeringen beslutades det att bostadsavgiften ska höjas med 5% från och med januari 2023.
  Läs mer om avgiftshöjningen
 • Möjlighet för elstolpar i garaget
  Vi har tillsammans med Tingstorgets andra föreningar undersökt intresset som verkar i dagsläget vara för lågt för att bekosta installation av elstolpar i garaget.

Pågående arbete

 • Byggnation av staket runt sopkärlen vid Lagmansbacken 9-11
  Staket runt sopkärlen vid Lagmansbacken 9-11 är färdigbyggt och även staket vid varje sida av husen. Under januari installerades tagg-system så att grinden öppnas med medlemmars nyckel-tagg. Detta kommer att förenkla vid avgiftsdebitering för de som skräpar ner. Grinden vid det låga staketet vid sidan om sopkärlen är inte till för medlemmar. Den kommer att förses med lås och är endast till för personal som sköter trädgårdsskötseln. Ny kamera kommer även att installeras för att förenkla identifiering.
 • Ökad säkerhet i förrådsutrymmena
  Vi har tagit in offerter för bygga ut gallret hela vägen upp till taket. Arbetet är inplanerat att utföras under Q3. Kamera i förrådsutrymmet är nu installerat.
 • Minskning av spring av obehöriga i källarvåningarna
  Vi undersöker i dagsläget vilka åtgärder vi kan utföra för att få ned omfattningen av obehöriga som vistas i källarplan och garage.
 • Husombud
  Det flyter på fint med de husombud vi har men eftersöker forfarande husombud för Tingstorget 1, Lagmansbacken 3 och Lagmansbacken 5. Är du intresserad? Mejla ditt intresse till husombudsansvarig@brftingshojden.se.

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen

Rulla till toppen