Avgiftshöjning 2023

Vi i styrelsen vill meddela att årsavgiften kommer att höjas från och med januari 2023. I och med kostnadsökningar har styrelsen i samband med budgetarbetet och med rekommendationer från Bostadsförvaltning beslutat att höja avgiften med 5%. 

För den som vill förstå styrelsens resonemang bättre, kring varför man anser att det är viktigt att höja avgifterna finns det förklarat här nedan.

Under sommaren nästa år har föreningen ett banklån vars bindningstid löper ut. Föreningens relativt goda resultat har gynnats av det låga ränteläget (1,5%). Räknar vi på en mer normal ränta enligt dagens ränteläge på strax under 4%, skulle det innebära att föreningens räntekostnader skulle stiga med ca 700 000 kr för resterande del av 2023. För 2024 skulle det innebära en ökning med 2 450 000 kr i enbart ränta. Justeringen av bostadsavgiften kommer att användas för att hantera denna kostnadsökning men även för att kompensera för generellt ökade kostnader, som exempelvis värme, vatten, fastighetsskötsel med mera.

En 5% höjning innebär att den genomsnittliga kvadratmeteravgiften hamnar på 322 kr/kvm per år (i jämförelse med ca 279 kr/kvm per år som vi har idag). För att ge några exempel – en lägenhet på 30 kvm med en nuvarande avgift på exempelvis 1970 kr/mån får en ny justerad månadsavgift på ca 2078 kr (en höjning med 108 kr/mån). För en 70 kvm stor lägenhet med en månadsavgift på 4226 kr, blir ny justerad månadsgift ungefär 4437 kr (höjning med 211 kr).

Vi arbetar även med en kalkyl för att öka vår amorteringstakt till föreningens långivande bank, från nuvarande 0,3% till 1% av föreningens totala skuld. En ökning av amorteringstakt till 1% skulle i nuläget innebära ytterligare en utgiftsökning på ca 2 000 000 kr/år.

För att bemöta eventuella räntehöjningar, för att kunna gå runt med det underhållsarbete som ska utföras enligt underhållsplanen inkl. akuta händelser och för att möta amorteringskraven, arbetar styrelsen med att undersöka investerande i energibesparande, långsiktigt kostnadsminskande samt intäktsgivande åtgärder. Några exempel på detta är åtgärderna i fjärrvärmeväxlarna och installationen av värmesensor i fastigheterna samt byggnation av staket runt sopkärlen vid Lagmansbacken 9-11 för att minska kostnaderna av extra sophämtning och städning. Utöver detta kommer styrelsen att undersöka ifall några av de tomma ytorna i fastigheterna kan byggas om till lokaler för att kunna generera intäkter till föreningen. 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen