Parkering vid nyproduktion

När man köpt en lägenhet  i ett nyproduktionsprojekt som Tingstorget innebär det att man först flyttar till ett byggarbetsplatsområde.

Även om vissa hus i Tingstorget är färdiga kommer det dröja fram till slutet av 2019 innan vägar, trottoarer, garage, torg, lokaler och parkeringar är helt färdigställda. Därför kommer antalet parkeringsplatser fram tills dess att vara begränsat.

Permanenta parkeringsplatser klara 2019

När Tingstorget  är färdigbyggt kommer det finnas permanenta parkeringsplatser i ett underjordiskt garage. Garaget blir klart preliminärt Q2 2019. Det kommer även finnas ett antal parkeringsplatser utomhus i närheten av bostäderna.

Så ställer du dig i kö för parkering

Bostadsförvaltning administrerar alla parkeringsfrågor för Brf Tingshöjden. För att få en parkeringsplats måste du först ställa dig i kö genom att kontakta Bostadsförvaltning. Du kan ställa dig i kön för parkering när du vill efter att du flyttat in.

Viktigt att veta är om du tackar nej till en parkeringsplats/garageplats, då tas du BORT från kölistan och kommer behöva höra av dig igen om du vill ställa dig i kölistan på nytt.

När du säljer din lägenhet så kommer din parkering/garageplats sägas upp i samband med detta. Om du har en garagebricka så behöver du skicka tillbaka den till oss, när vi mottagit den så kommer du få tillbaka din eventuella deposition för brickan.

Permanent boendeparkering

Plats: Underjordiskt garage
Avgift garage: 1 000 kr/månad
Avgift mc-plats: 450 kr/månad
Anmälan: Kontakta Bostadsförvaltning för att ställa dig i kö