Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Lördag den 13 oktober, klockan 12.00Plats: Folkets hus Hallunda, Borgvägen 1 (T-bana Hallunda) Dagordning Stämmans öppnande. Godkännande av dagordning. Val av ordförande vid stämman. Anmälan av ordförandes val av protokollförare. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. Fastställande av röstlängd. Styrelsens …

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Läs mer »

Årsredovisning

Årsredovisning för Brf Tingshöjden 2017 är nu publicerad.

Ordningsregler

Uppdaterade ordnings- och trivselregler är nu publicerade.

Tillfälligt avstängd utrymningsväg i hus 9

Utrymningsvägen på plan 1 i hus 9 (Tingstorget 1) är tillfälligt avstängd. Utrymning sker tills vidare via entrén. Observera att det ej är tillåtet att ställa eller förvara saker i trapphuset.

Upplåtelseavtal – hus 4

Under vecka 4 skickades upplåtelseavtal ut till alla köpare i hus 4 via SignR – ett digitalt signeringsverktyg för avtal. Upplåtelseavtalet skickades till den e-postadress du tidigare angett.

Spisskydd

Brf Tingshöjden kan nu erbjuda spisskydd till de boende som önskar det. Vid intresse, kontakta föreningen på: info@brftingshojden.se