Uppdatering: byggnation av miljöstuga

Hej kära medlemmar,

Det är dags för oss i styrelsen att uppdatera er om hur det går med byggnationen av miljöstugan. Som tidigare nämnt, skickade vi in en ansökan om bygglov till kommunen i höstas och vi har nu äntligen fått svar. Vi har tyvärr fått avslag på ansökan för att bygga miljöstugan men vi har självklart förberett ett alternativ som inte kräver bygglov.

Vad nu?

I dagsläget planerar vi på att bygga staket av högre variant runt sopkärlen med grind som öppnas med nyckel-tagg. Det blir enklare att identifiera personer som missköter sig med nyckel-tagg och kamera, och förhoppningsvis kan vi minska mängden sopor som slängs på marken. Att ta hand om hushållssopor som ligger kastade utanför kostar föreningen stora belopp varje år och problem med skadedjur uppstår. Staket kommer troligen inte minska risken för råttor som en miljöstuga hade kunnat men vi har kontakt med Anticimex som satt ut råttfällor.

Utöver staket runt sopkärlen, planerar vi på att bygga lägre staket (likt de som finns om innergårdarna Lagmansbacken 3 – Lagmansbacken 9) på varje sida av sopkärlen för att minska risken att folk springer mellan husen, som medlemmar på de lägre våningsplanen har besvärats av. Vi håller just nu på att få in offerter för arbete och hoppas ha staketen på plats inför våren.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Rulla till toppen