Det senaste från styrelsen

Hej kära Tingshöjdare!

Efter en händelserik vår är det äntligen dags för välförtjänt semester i sommarvärmen. Våren har tillägnats åt mycket planering och förberedande arbete och förra veckan hade vi föreningens årsstämma. Vi hade självklart uppskattat en större uppslutning men är tacksamma för de medlemmar som närvarade, trots en pågående pandemi. Protokoll från årsstämman kommer upp på webben inom kort, för er som inte kunde närvara.

Vi vill även tacka för ert fortsatta förtroende för oss styrelseledamöter. Mohammed Luay kommer tyvärr inte att sitta kvar i styrelsen i höst på grund av flytt men vi är glada att välkomna nya tillskott – Mattey Bethmorad (nuvarande suppleant), Anton Eklund och Sanna Memarzadeh som ordinarie ledamöter i styrelsen i höst samt Cecilia Sundkvist och Valentina Wali som suppleanter.

Några av de åtgärder som vi i styrelsen har utfört

 • Förberedelse av årsredovisning
  Vi sammanställde allt arbete inför årsredovisning av 2020.

Pågående arbete

 • Planering för ombyggnation av miljöstuga
  Vi har planerat inför byggnation av miljöstuga mellan Lagmansbacken 9-11 och presenterade förslaget under årsstämman. Medlemmar röstade ja till förslaget och vi kommer att påbörja arbetet i höst.
 • Byggnation av förrådsutrymmen
  Planering inför att bygga om cykelrum till extra förrådsutrymmen pågår fortfarande.
 • Utredning av jäv för konsultavtal
  Vi utreder i dagsläget felaktigt upphandlat konsultavtal (av tidigare interim-styrelse) som belastat föreningens ekonomi under 2020. Mer information om detta finns i revisionsberättelsen för 2020. Medlemmar röstade under årsstämman för att inte ge ansvarsfrihet till tidigare styrelse och kommer ta ärendet vidare i höst.
 • Upphandling av löpande service för fläktar
  Vi håller i dagsläget på att upphandla löpande service för OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Servicen innefattar OVK samt filterbyte i lägenheterna. Mer information om detta kommer i höst.
 • Ny restaurang-hyresgäst
  Brödernas hamburgerrestaurang har flyttat ut och vi är mitt uppe i processen att välja ut en ny hyresgäst.
 • Utreder möjligheten för fler parkeringsplatser
  Vi har en fortsatt dialog med kommunen angående parkering på Lagmansbacken, att optimera ytan på gatan för att få till 3-4 extra parkeringsplatser.
 • Anslagstavla i hissarna
  Montering av anslagstavlor kommer att ske i varje hiss, där vi kan få upp viktigt information till medlemmar.
 • Införande av husombud
  Vi planerar för införandet av husombud som medlemmar kan vända sig till med allmänna frågor och synpunkter.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Annars får vi önska er en riktigt härlig sommar!

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen

Rulla till toppen