Det senaste från styrelsen

Hej Tingshöjdare, 

Ett helt kvartal har passerat sedan sist och i sin vanliga ordning, är det dags för oss att summera Q1. Det har varit en tuff start på året. Under februari fick vi ett inbrott i styrelserummet vilket har resulterat i oväntade kostnader för föreningen. En av föreningens banklån har en bindningstid som löper ut i sommar och kommer innebära stora räntekostnader, vilket ledde till beslutet att höja bostadsavgiften. Men vi blickar i alla fall framåt och styrelsen håller i dagsläget på att planera inför föreningens årsstämma och hoppas på att det fina vädret håller i sig så att man kan få njuta av våren.

Kvartalet i kort

 • Varningar
  10 varningar har gått ut till medlemmar för uppsättning av egen namnlapp vid postboxar, olovlig andrahandsuthyrning, försenade betalningar med mera.
 • Avgifter för bortforsling av skräp
  3 personer har blivit debiterade då de slängt möbler och annat som inte får kastas i miljörummet eller andra gemensamma utrymmen.
 • Inbrott i styrelserummet
  Mycket beklagligt. Personerna hade brutit sig igenom två dörrar, stulit en projektor och var nära på att få med sig styrelsens skrivare. Händelsen är polisanmäld och nya säkerhetsdörrar är monterade. Inbrottet har kostat föreningen 87 700 kronor exkl. moms.
 • Planerad höjning av bostadsavgift
  Från juni 2023 kommer bostadsavgiften att höjas med 15%. Detta på grund av ökade räntekostnader på ett av föreningens banklån vars bindningstid löper ut i sommar.
  → Läs mer om avgiftshöjningen
 • Skymd sikt vid Tingstorget 1
  Synpunkter har kommit in från medlemmar på Tingstorget 1 om att nummerskylten är skymd och därmed svår att se för taxi- och budbilar. Nummerskylt för uppsättning vid sidan om porten är beställd.
 • Ökad säkerhet i förrådsutrymmena
  Vi har tagit in offerter för att bygga ut gallret hela vägen upp till taket. Arbetet har blivit försenat på grund av leverantör och kommer istället att utföras under Q2. 
 • Husombud
  Det flyter på fint med de husombud vi har men eftersöker forfarande husombud för Lagmansbacken 3 och Lagmansbacken 5. Är du intresserad? Mejla ditt intresse till husombudsansvarig@brftingshojden.se.
 • Byggnation av staket runt sopkärlen vid Lagmansbacken 9-11
  Staket runt sopkärlen vid Lagmansbacken 9-11 är färdigbyggt och även staket vid varje sida av husen. Tagg-system är installerat. Just nu håller vi på att ordna nytt kamerasystem för att förenkla identifiering.

Reparation och underhåll

Vår trofaste fastighetstekniker Dalmar från Bostadsförvaltning gör ett toppenjobb. Varje vecka har han rondering i husen och tar hand om det mesta stök vi tyvärr lämnar efter oss. Under kvartalet har föreningen fått betala 275 000 kr i kostnader för reparation och underhåll. Vi har beräknat att 20 000 till 30 000 kr är kostnader som hade kunnat undvikas. Fastighetsteknikern får åka ut till oss 3-4 gånger extra i månaden för det är så mycket skräp och annat som behöver tas hand om.

Ett axplock av det som skötts under kvartalet:

 • Beställning av nya handtag till några av husen då de slitits i rejält och är på väg att lossna.
 • Nya dörrstängare till några av branddörrarna, då vissa medlemmar verkar haka loss de med jämna mellanrum och därmed slitit på gängorna. Detta får inte ske då dessa dörrar är branddörrar och måste ha automatisk stängning för att minska risken för att eld och rök sprider sig vid brand. 
 • Då vi medlemmar verkar slänga rätt mycket elektronik, har vi fått uppgradera till ett större kärl för elektronikavfall i miljörummet.
 • Plockat bort kundvagnar, soppåsar som stått i trapphusen, kopiösa mängder tidningar som folk slänger på golvet i entrén samt tagit hand om lastpallar och möbler som stått i trapphusen/utanför portarna.

Ekonomisk översikt

Styrelsen bedömer läget som gult (varning) baserat på: 

 • osäkerhet kring ränteutvecklingen
 • osäkerhet kring kostnader för el
 • risken för fortsatt hög inflation
 • risken för höga kostnader för reparation och underhåll

Intäkter

De intäkter föreningen har, kommer ifrån medlemmarnas bostadsavgifter samt hyra och debitering av el för lokalhyresgäster.

Kostnader

För att förklara posterna lite, kan vi nämna att Fastighetsskötsel, Energi, vatten och renhållning samt Lån och amorteringar är de poster vi tyvärr inte kan göra så mycket åt.

Fastighetsskötsel

Posten Fastighetsskötsel har minskat tack vare byggnation av stängsel runt sopstationen mellan Lagmansbacken 9-11 då det resulterat i mindre städning och renhållning. 

Energi, vatten och renhållning

Utfallet av Energi, vatten och renhållning har flugit iväg men är inte alarmerande då detta är på grund av de förhöjda kostnaderna för elen. 

Lån och amortering

Lån och amortering har även stuckit iväg lite då ett av föreningens banklån har rörlig ränta och då påverkats att ränteläget.

Reparation och underhåll

Tittar vi på Reparation och underhåll, finns det mycket vi kan göra. Det rör sig om kostnader för reparation av dörrar och lås som förstörts, felsortering av sopor och avfall, tidningar slängda i entréerna, klotter mm. 

Här räknar vi även in kostnaden för Avarn Security som sköter rondering och trygghetsjour – en viktig kostnad för säkerheten. Posten innefattar också Kones kostnader för hissreparation och underhåll. Det är värt att nämna, att varje gång Kone rycker ut, handlar det nästan alltid om att det är papper, skräp eller grus som orsakat att hissen fastnat. Vi bör därför hjälpas åt att hålla hissarna rena och fria från skräp. Vi bör även hjälpas åt att säga till gäster och besökare att inte skräpa ner och att vara varsamma.

Om vi hjälps åt att kolla kostnader för reparation och underhåll nere så möjliggör det för oss att amortera mer utan att behöva höja bostadsavgiften.

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen

Rulla till toppen