Det senaste från styrelsen

Hej kära Tingshöjdare!

Hösten är här och den nya styrelsen har hunnit bli lite varma i kläderna över sommaren. Det är även dags för oss i styrelsen att summera lite vad vi arbetat med det senaste kvartalet.

Utöver den vanliga rapporteringen, har vi tyvärr lite tråkiga nyheter att meddela er. Förra månaden hade vi tråkigt nog ett inbrott i förrådsutrymmena på Lagmansbacken 7. Brottet är anmält och alla berörda har blivit kontaktade. Styrelsen har beslutat att installera kameror samt att galler ska byggas ut på höjden upp till taket för att öka säkerheten.

Några av de åtgärder som vi i styrelsen har utfört

 • Höjd debitering av elförbrukning
  Föreningen har haft ett fast pris gentemot medlemmarna men med de stigande elpriserna har det inneburit att föreningen har stått för mellanskillnaden under en längre tid. I och med dessa stigande elpriser, blir vi nu tvungna att höja debitering av elförbrukningen så att boende bekostar sin egen elförbrukning och för att föreningens ekonomi inte ska belastas. Debiteringen på kWh-priset höjs för alla boende från 1,7 kr/kWh (2,125 kr/kWh inkl. moms) till 2,5 kr/kWh (3,125 kr/kWh inkl. moms). Höjningen började gälla 1 september, men kommer att synas på avierna först 2023 och framåt.
 • Införande av husombud
  Vi har tillsatt husombud för nästan alla hus och har förberett välkomstpaket till nyinflyttade medlemmar. Just nu söker vi dig som bor på Tingstorget 1 eller Lagmansbacken 3 och kan tänka dig bli husombud. Mejla ditt intresse till info@brftingshojden.se.
 • Fjärrvärmeväxlarna
  Vi har haft cirkulationsproblem i fjärrvärmesystemet vilket har lett till ojämn temperatur i husen. Systemet har tömts, nya filter är på plats och nytt vatten har tillsats. I samband med detta har Bostadsförvaltning sett till att installera värmesensorer i husen för bättre och enklare övervakning.
 • 3 nya parkeringsplatser längs Lagmansbacken
  Under sommaren kom äntligen kommunen och målade över gamla linjer och möjliggjorde så att vi nu har sammanlagt 3 nya parkeringsplatser längs med Lagmansbacken.

Pågående arbete

 • Byggnation av staket runt sopkärlen vid Lagmansbacken 9-11
  Vi har tagit in offerter och valt en leverantör för att bygga staket av högre variant runt sopkärlen med grind som öppnas med nyckel-tagg. Utöver detta, även staket på varje sida av sopkärlen för att minska risken att folk springer mellan husen. Byggnationen påbörjas nu under hösten.
 • Ökad säkerhet i förrådsutrymmena
  Efter inbrott i förrådsutrymme har styrelsen beslutat att installera kameror samt bygga ut gallret hela vägen upp till taket.
 • Möjlighet för elstolpar i garaget
  Vi undersöker just nu dels intresset, dels möjligheten för installation av elstolpar i garaget.

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen

Rulla till toppen