Byggnation av miljöstuga

Hej kära Tingshöjdare, 

Vi har en del medlemmar som skrivit till oss som undrar när den nya miljöstugan kommer att byggas. Därför vill vi uppdatera er om var vi ligger i processen och ge er en inblick i arbetet.

Föreningen har idag stora problem med nedskräpning vid sopkärlen mellan Lagmansbacken 9 och 11. Att ta hand om hushållssopor som ligger kastade utanför kostar föreningen stora belopp varje år och problem med skadedjur uppstår. Då detta är svårt att kontrollera och i ett försök att stoppa detta, föreslog styrelsen under årsstämman 2021 att ytan där sopstationen står idag, ska omvandlas till en miljöstuga med nyckel-tagg och kamera. Förslaget röstades igenom av medlemmarna som kom till årsstämman och under hösten påbörjades projektet.

Varför bygga en miljöstuga?

  • För att minska mängden sopor som slängs på marken. 
  • Det blir enklare kunna identifiera personer som missköter sig med nyckel-tagg. 
  • Sänka kostnaderna för extra upphämtning av sopor samt renhållning. 
  • Möjligheten för bredare variation i sortering som exempelvis kärl för sortering av plast och pappersförpackningar. 
  • Minska risken för råttor.

Vad innebär det för respektive medlem att miljöstugan byggs? 

  • Det innebär främst mycket för de som bor på Lagmansbacken 7, 9 och 11 där de förutom att slippa åsynen av skräp på marken och råttor, även får kortare avstånd för en större variation av sopsortering. Enda nackdelen är att ytan blir en tillfällig byggarbetsplats. 
  • Det kan eventuellt innebära mer resurser för föreningen som kan utnyttjas för andra ändamål. 

Miljöstuge-projektet

Angivna datum är endast preliminära och kan komma att ändras. Vi i styrelsen kommer att göra vårt yttersta att påskynda processen så att vi kan inviga miljöstugan till sommaren.

september 2021
ANSÖKAN OM BYGGLOV

Ansökan om bygglov har skickats in till kommunen. Ytan räknas som prickmark enligt detaljplaner och kommunen behöver därför ett godkännande från Byggnadsnämnden, vilket tyvärr förlänger handläggningstiden.

september 2021
januari 2022
BESKED OM BYGGLOV

Om vi får ett godkännande på vår bygglovsansökan, får bygget påbörjas tidigast 4 veckor efter godkännande.

januari 2022
februari 2022
ANLITA BYGGFÖRETAG

Efter ett godkännande av bygglovsansökan begär styrelsen in nya offerter och väljer ut ett bra byggföretag att bygga nya miljöstugan.

februari 2022
mars 2022
BYGGNATION AV MILJÖSTUGA

Byggstart, kontroll och dokumentation. Tagg-system och kamera installeras och SRV informeras om nya rutiner kring sophämtning.

mars 2022
juni 2022
INVIGNING

Miljöstugan görs tillgänglig för medlemmar att använda. Förhoppningsvis minskas nedskräpningen och våra medlemmar på markplan får trivsammare uteplatser utan besök av råttor!

juni 2022

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Rulla till toppen