Parkering

Parkeringsinformation för boende vid Tingstorget


Parkering vid nyproduktion
När man köpt en lägenhet  i ett nyproduktionsprojekt som Tingstorget innebär det att man först flyttar till ett byggarbetsplatsområde.

Även om vissa hus i Tingstorget är färdiga kommer det dröja fram till slutet av 2019 innan vägar, trottoarer, garage, torg, lokaler och parkeringar är helt färdigställda. Därför kommer antalet parkeringsplatser fram tills dess att vara begränsat.

 

Permanenta parkeringsplatser klara 2019
När Tingstorget  är färdigbyggt kommer det finnas permanenta parkeringsplatser i ett underjordiskt garage. Garaget blir klart preliminärt Q2 2019. Det kommer även finnas ett antal parkeringsplatser utomhus i närheten av bostäderna.

 

Så ställer du dig i kö för parkering
Bostadsförvaltning administrerar alla parkeringsfrågor för Brf Tingshöjden.

För att få en parkeringsplats måste du först ställa dig i kö genom att kontakta Bostadsförvaltning.

Du kan ställa dig i kön för parkering när du vill efter att du flyttat in.

Viktigt att veta är om du tackar nej till en parkeringsplats/garageplats, då tas du BORT från kölistan och kommer behöva höra av dig igen om du vill ställa dig i kölistan på nytt.

När du säljer din lägenhet så kommer din parkering/garageplats sägas upp i samband med detta.

Om du har en garagebricka så behöver du skicka tillbaka den till oss, när vi mottagit den så kommer du få tillbaka din eventuella deposition för brickan.

Tillfälliga parkeringsplatser
Under byggtiden kommer det finnas ett begränsat antal tillfälliga parkeringsplatser.

För att få en tillfällig parkeringsplats måste du ställa dig i kö genom att kontakta Bostadsförvalning.

Avtal skrivs med två veckors uppsägningstid och du behåller då din plats i kön för permanenta parkeringsplatser.

Parkeringsplatser för Brf Tingshöjden

Permanent boendeparkering

Plats: Underjordiskt garage samt utomhus i närområdet
Avgift garage: 1 000 kr/månad
Avgift markplats: 600 kr/månad
Anmälan: Kontakta Bostadsförvaltning för att ställa dig i kö

Tillfälliga parkeringsplatser

Antal: Kontakta Bostadsförvaltning
Plats: Kan variera, kontakta Bostadsförvaltning för aktuell information
Avgift: 350 kr/månad (2 veckors uppsägningstid)
Anmälan: Kontakta Bostadsförvaltning för att ställa dig i kö

Observera att det för närvarande endast finns tillfälliga parkeringsplatser tillgängliga för boende i Brf Tingshöjden.