Försäkringar

Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade via Söderberg & Partners och försäkringsgivaren är Folksam. I försäkringen ingår det kollektivt bostadsrättstillägg.

Hemförsäkring

Du som bostadsrättsinnehavare ska teckna en hemförsäkring. Det är en försäkring som alla privatpersoner med eget boende ska ha.

Omfattar vanligtvis 

Egendomsskydd (personligt lösöre som kläder, husgeråd, möbler mm), ansvarsskydd, rättsskydd, reseskydd.

Fastighetsförsäkring

Bostadsrättsföreningen Tingshöjden har tecknat en fastighetsförsäkring för verksamhet och egendom.

Omfattar vanligtvis 

Byggnaden (fullvärde), lösegendom (som fastighetsinventarier, kontorsinventarier, tomt, värdehandlingar), rättskydd, ansvar för fastighetsägare.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg är en försäkring som bostadsrättsinnehavare vanligtvis ska teckna som tillägg till hemförsäkringen, eller som en BRF tecknar som en gemensam lösning för alla bostadsrättsinnehavare i föreningen. BRF Tingshöjden har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg.

Omfattar vanligtvis

Själva lägenheten med tillhörande utrymmen som du svarar för enligt föreningens stadgar, fast inredning som du själv bekostat, tomtmark, skada vid blixt/brand mm.

Du som äger en bostadsrätt har ett större ansvar för underhåll och skador än vad exempelvis en hyresgäst har. Därför är det viktigt att ha en egen hemförsäkring som kan täcka kostnaderna eller åtminstone delar av dem ifall en olycka skulle vara framme.

En hemförsäkring täcker bostadsinnehavarens lösöre. Hemförsäkringen täcker dock inte själva huset – väggarna, taket osv. Eftersom bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvaret för ytskiktet mm (läs mer om detta i vår stadgar), är det viktigt att det finns ett bostadsrättstillägg. BRF Tingshöjden har kollektivt bostadsrättstillägg som garanterar samtliga bostadsrättsinnehavare en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid exempelvis vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger både fastighetsskador och lägenhetsskadorna. Tvister mellan försäkringsbolag är vanliga, vilket är anledningen till varför många försäkringsbolag själva föredrar att deras kunder har kollektiva bostadsrättstillägg.

Om jag redan har bostadsrättstillägg, ska jag behålla det?

Om du redan har ett bostadsrättstillägg via Folksam eller annan försäkringsgivare, kan du säga upp det. Eftersom du inte kan få utbetalt av två försäkringar, är det onödigt att betala för detta. Föreningen betalar det kollektiva bostadsrättstillägget åt dig. Dessutom blir hantering vid skada mer oklar om det är två försäkringsbolag som ska hantera skadan, istället för ett.

Villkor

Folksam bostadsrättstillägg B388:7 [PDF]

Vid skada

Ring 08-772 80 20 eller mejla till foretagsskada@folksam.se. Uppge föreningens organisationsnummer 769632-0790 så hjälper de dig.

Rulla till toppen