Viktig information om sprängarbeten i Alby

Under perioden nedan kommer det att utföras sprängarbeten, vilket kommer innebära störningar i form av buller men även driftstörningar i kollektiv-, bil- och gångtrafik.

Viss sprängning kommer att utföras nära befintlig t-baneuppgång på Albyberget. Det medför att vi i samband med sprängning kan stänga av tunnelbanenedgången kortare stunder. Vi kommer då ställa ut vakter, både uppe vid vägen samt vid spärrarna nedanför rulltrappan, som stoppar alla gående i 2-3 minuter till dess att sprängningen är klar.

Vi uppmanar därför alla att planera sina resor och ha god framförhållning med hänsyn till avstängningar/störningar under angiven period.

23 oktober 2017 t.o.m. 31 januari 2018
Ordinarie sprängtider är kl. 09:00, 12:00, 14:00, 15.30. Avvikelser kan förekomma.

/Titania

Rulla till toppen