Uppdatering om miljörummen och portdörrarna

Hej kära medlemmar!

Som vi nämnde i föregående inlägg så har vi haft stora problem i många av våra miljörum detta pga. att vissa inte följer de regler som gäller. Kameror i samtliga miljörum som är i drift och i början av nästa veckan kommer man enbart komma in i miljörummen med taggen. Det kommer alltså inte längre att fungera med er nyckel.  (se bifogad bild)

Sköter man inte de regler som gäller i miljörummen så kommer man bli debiterad för den extra kostnaden som föreningen får. Det är inte meningen att det ska bli en förhöjd avgift pga. att vissa inte kan hålla sig till dessa enkla regler.

Vi har märkt att vissa entrédörrar står öppna under en längre tid, misstänker att detta är för att alla medlemmar ej har förstått hur denna nya dörrarm fungerar. Kortfattat är det så att när man har öppnat dörren till ca 90grader så stannar den där tills man manuellt stänger den. (se bifogad bild) och informera gärna era grannar om detta.

Kommer att sättas upp lappar på samtliga dörrar med en enklare illustration på hur detta fungerar.

Under sommaren så är det mindre aktivitet generellt då många är på semester vilket innebär att det kan dröja med återkoppling på ärenden.

Trygghetsjouren har haft en hel del utryckningar som har visat sig vara onödiga det vill säga inga riktiga störningar eller risker för boendes trygghet. Styrelsen har därmed bestämt att avsluta trygghetsjouren. Framleddes kan ni kontakta polisen alternativt att ni mailar styrelsen med konkreta ärenden med bilder/filmer/ljudinspelningar adress och lägenhetsnummer på den som stör eller bryter mot ordningsreglerna.  Utan konkreta bevis kan inte styrelsen agera så vi undanber er att inkomma med klagomål som saknar bevis.

Vi önskar er alla en trevlig sommar,

Styrelsen