Tingstorget växer fram

Nedan följer kommande information gällande kommunens arbete på Tingstorget.