Påminnelse om sophantering

Det är endast tillåtet att slänga hushållssopor och matavfall i sopstationen mellan Lagmansbacken 9-11 samt nere vid Lagmansbacken 2.

Större och sorterade sopor (som kartong, plast, glas mm) ska slängas i miljörummet på Lagmansbacken 1.

Det kostar bostadsrättsföreningen ca 500 000 kr om året att städa efter sopor som slängs utanför och fortsätter detta kommer avgiften för alla boenden att höjas.

Vi kommer nu att bevaka och kontrollera de personer som skräpar ner och fakturera en avgift på nästa avi.