Tillträdesdatum

Här kan du som ska flytta in i en lägenhet i Brf Tingshöjden se vilket datum tillträdet sker. Ny information publiceras löpande allteftersom exakta tillträdesdatum för respektive hus fastställs.

Tillträdesdatum, hus 6 (Lagmansbacken 7)

Se tillträdesdatum för lägenheter i hus 6 Lagmansbacken 7 i filen nedan:

Tillträde HUS 6 (PDF)

Tillträdesdatum, hus 7 (Lagmansbacken 5)

Se tillträdesdatum för lägenheter i hus 7 Lagmansbacken 5 i filen nedan:

HUS 7 tillträde (PDF)