Renovering

Funderar du på att renovera din lägenhet?

Kolla alltid med bostadsrättsföreningen och dess stadgar innan du börjar fixa!

Som bostadsrättägare kan man säga att du lite förenklat har ett underhållsansvar för din lägenhets inre, medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre. Var gränsen mellan lägenhetens yttre och inre går är inte alltid helt lätt att säga då bostadsrättslagen ger visst utrymme för tolkningar. Den allmänna rekommendationen är därför att alltid stämma av med styrelsen och dess stadagar innan du sätter igång.

Du har enligt lag direkt skyldighet att ta kontakt med styrelsen för renoveringar som inbegriper våtrum, kök samt bärande väggar och andra konstruktioner

Det är också viktigt att allt renoveringsarbete görs fackmannamässigt. Anlita därför alltid behörig arbetskraft.

Kök och badrum
Ska du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens godkännande. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.

Väggar och tak
Du får måla om och tapetsera som du vill men du får inte riva bärande väggar. Ska du sätta upp nya väggar kolla gärna med styrelsen då det kan påverka ventilationen.

Golv 
Du får lägga om och slipa/lägga om golven som du själv vill.

El
Du får dra om synlig el om det utförs av en elektriker. Vid icke synliga eldragningar kolla med styrelsen.

Fönster
Du kan måla fönstren invändigt och sätta in persienner. Byta ut dem eller måla om dem utvändigt får du inte – det underhållet står föreningen för.

Ventilation
Du får ej påverka ventilationen.

Ytterdörr
Du får måla om dörren invändigt men inte utvändigt och du får inte byta ut din ytterdörr.