Besiktning

Innan du flyttar in i din nya lägenhet måste lägenheten ha genomgått en besiktning. Det är under detta tillfälle du som lägenhetsköpare har möjlighet att påpepeka eventuella brister i lägenheten.

Vid besiktningen kontrollerar en oberoende besiktningsman att entreprenören på ett fackmässigt sätt utfört och levererat den produkt och de funktioner som överenskommits i entreprenadkontraktet med bostadsrättsföreningen.

Besiktningsgruppen har särskild kompetens och erfarenhet för att kunna bedöma att material och utförande genomförts på ett fackmässigt sätt och enligt de normer, handlingar och toleranser som gäller för entreprenaden. Besiktningsmannen har utsetts av bostadsrättsföreningens styrelse. Besiktningen är ett mycket viktigt tillfälle under slutet av entreprenadtiden då det avgörs om allt är rätt utfört eller om några fel föreligger. Eventuella fel noteras i besiktningsprotokollet.

Som bostadsrättsinnehavare inbjuds du själv, eller annan av dig utsedd person, till att delta i besiktningen vid angiven tidpunkt. Besiktning av installationer, fasad, tak och mark utförs separat.